Zainwestowaliśmy w społeczności wiejskie, w których prowadzimy działalność.

Społeczności wiejskie zawsze były i są bijącym sercem ABP. Nie inaczej jest w przypadku naszej działalności w Polsce. Przez ostatnią dekadę ciężko pracowaliśmy nad budowaniem relacji wśród naszych polskich rolników.

Na poważnie angażujemy się i wnosimy realny wkład, by pozytywnie wpływać na te społeczności. Każdy z naszych oddziałów uczestniczy w różnych inicjatywach na szczeblu lokalnym. Wspierając lokalne szkoły, parki i drużyny sportowe poprzez wolontariat i sponsoring, mamy nadzieję dokonać trwałej zmiany, pokazującej, jak bardzo zależy nam na tych ludziach. Jedno jest pewne: wspólnie możemy osiągnąć więcej.

Polskie bydło ABP

Ogród Sensoryczny w Tykocinie prowadzony przez ABP She

Zainspirowany wartościami ABP, w październiku 2022 roku zespół ABP She uruchomił projekt w lokalnej szkole w pobliżu siedziby w Tykocinie. Pojawiła się tam realna szansa na przeniesienie naszych wartości poza sferę biznesu do lokalnej społeczności.

Początkowy pomysł stworzenia wyjątkowej przestrzeni edukacyjnej poza murami szkoły szybko ewoluował, kiedy okazało się, że w szkole uczą się również dzieci z niepełnosprawnościami. Wspólnie z dyrekcją zespół ABP She postanowił zbudować Ogród Sensoryczny dostosowany do potrzeb tych uczniów.

Zespół ABP She pracował przez cały tydzień, wspierany przez ogrodników, pracowników szkoły i uczniów. Udział w tym projekcie był dla nas źródłem wielkiej satysfakcji i z pewnością nie była to ostatnia taka inicjatywa.

ABP Polskie bydło