Najwyższa jakość. Minimalny wpływ.

Dla ABP zrównoważony rozwój jest przyszłością.

Należąc do ABP Food Group, mamy obowiązek tworzenia zrównoważonej ścieżki rozwoju rolnictwa. Nasze cele środowiskowe są mocno osadzone w nauce i weryfikowane przez niezależnych ekspertów.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się, jak osiągamy wymierne postępy w całej ABP Food Group.

Historia zrównoważonego rozwoju ABP

Polski rolnik ABP

Nasza strategia jest zgodna z globalnym programem działań.

W zakresie zrównoważonego rozwoju musimy stale posuwać się naprzód. Nasze założenia redukcji emisji opierają się na badaniach naukowych i są zgodne z celami określonymi w paryskim porozumieniu klimatycznym. Realizujemy w tym zakresie standard uznawany na całym świecie. Przeprowadziliśmy dokładną analizę emisji występujących w całym naszym łańcuchu dostaw, aby zidentyfikować obszary, na których powinniśmy się skupić. Jako grupa odgrywamy swoją rolę w realizowaniu globalnego programu działań na rzecz klimatu.

Nasze deklaracje są poparte inwestycjami.

Poczyniliśmy znaczne inwestycje w poprawę zrównoważonego charakteru naszej działalności. Cele poparte nauką prowadzą nas w stronę coraz mniejszych emisji. Pilnujemy przy tym, by nasze cele były ambitne i osiągalne. W Polsce prowadzimy pionierskie badania nad zrównoważeniem naszego łańcucha dostaw. W ścisłej współpracy z zaopatrującymi nas rolnikami stale podnosimy jakość praktyk rolniczych oraz zdrowie i dobrostan zwierząt.

Poważnie podchodzimy do kwestii zrównoważonego rozwoju i zawsze staramy się pokazać nasze zaangażowanie.

Rolnicy, którzy nas zaopatrują, są nam niezbędni. Dlatego ściśle współpracujemy z lokalnymi gospodarstwami rodzinnymi, by służyć im radą i wspierać na każdym etapie.

Dzięki innowacjom, redukcji emisji i aktywnej ochronie naturalnych ekosystemów jesteśmy liderem w dążeniu do czystszej przyszłości dla wszystkich. Dowiedz się poniżej, jak ABP promuje zrównoważony rozwój.

Nasze cele       Farma Doświadczalna

Polski pejzaż ABP