Nasza Farma Doświadczalna.
Badania dla przyszłości.

Ponad 60 lat doświadczeń we wdrażaniu najlepszych innowacji w sektorze rolno-spożywczym daje nam podstawy do tego, by wiedzieć, jaki wpływ ma nasza działalność na środowisko. Wspólnie z Science Based Targets Initiative opracowaliśmy mapę emisji powstających w całym łańcuchu dostaw, od gospodarstwa do konsumenta. Odkryliśmy, że 90% emisji w naszym łańcuchu dostaw występuje na poziomie gospodarstw rolnych, po czym od razu zabraliśmy się do pracy, by temu zaradzić.

Wykorzystanie nauki do realizowania naszych celów.

Od 2015 roku prowadzimy w Irlandii pionierskie badania mające pomóc nam w obniżeniu emisji w całym łańcuchu dostaw. Przez skoncentrowanie się bezpośrednio na poziomie gospodarstwa udało nam się dojść do tego, jak obniżyć emisje, jednocześnie zwiększając rentowność rolników. Nasze ustalenia okazały się na tyle solidne, że rozpoczęliśmy podobny program badawczy na naszej Farmie Doświadczalnej w Polsce.

Farma Doświadczalna to rodzinne gospodarstwo, w którym wdrażamy kluczowe wyniki naszych badań z Irlandii w kontekście polskiego rolnictwa. W ścisłej współpracy z tym mleczno-mięsnym gospodarstwem koncentrujemy się na wielu kluczowych obszarach, w tym na genetyce, zdrowiu i dobrostanie zwierząt oraz różnorodności biologicznej. Naszym celem jest większe zrównoważenie produkcji wołowiny, tak pod względem środowiskowym, jak i ekonomicznym dla rolników.

Przedstawiciel ABP w Polsce i rolnik

Zielone się opłaca.

W pierwszej fazie naszych badań w Irlandii skoncentrowaliśmy się na zwierzętach. Chcieliśmy ustalić związek między genetyką a bardziej efektywną konwersją paszy, co z kolei przełożyłoby się na emisje.

Do tej pory badanie objęło ponad 5000 sztuk bydła, a jego wyniki były weryfikowane przez niezależnych ekspertów i instytucje badawcze. W ramach tego wieloletniego przedsięwzięcia udało się ustalić, że podejście do hodowli bydła w oparciu o dane może znacznie zmniejszyć emisje metanu. Taka poprawa wydajności przekłada się również na zysk dla rolnika, pokazując, że zrównoważony rozwój środowiskowy i ekonomiczny mogą iść ze sobą w parze. Ekologia przynosi korzyści na różne sposoby.

Zachęceni sukcesem badań genetycznych w Irlandii, zaczęliśmy stosować tę wiedzę na naszej Farmie Doświadczalnej w Polsce.

Jeszcze większe możliwości dzięki współpracy wewnątrz branży.

Rozpoczęliśmy kolejny projekt badawczy we współpracy z MSD, światowym liderem w dziedzinie zdrowia zwierząt. Wspólnie dążymy do jeszcze wyższych standardów w opiece weterynaryjnej i dobrostanie zwierząt. W ramach tego partnerstwa korzystamy z wzajemnych doświadczeń, otwierając drogę do przełomowych odkryć z korzyścią dla naszego bydła i rolników, którzy się nim opiekują.