Jak na razie dobrze idzie. Ale zróbmy więcej.

Można by rzec, że podstawami sukcesu ABP są przedsiębiorczość, innowacyjność i świetne rozeznanie w branży. To wszystko prawda. Ale jesteśmy liderem przede wszystkim dlatego, że zawsze potrafimy myśleć naprzód.

Rozpoczęliśmy naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju ponad trzy dekady temu. Nie dlatego, że taki jest trend (wtedy go nie było), lecz dlatego, że jest to niezbędne. Bo bez środowiska naturalnego nie ma dla nas ani biznesu ani przyszłości.

Liczy się cały łańcuch dostaw.

Od dziesięcioleci staramy się redukować emisje generowane bezpośrednio przez naszą firmę. Podnosimy wydajność, korzystamy z czystszej energii i ograniczamy odpady w każdy możliwy sposób. Odnieśliśmy na tym polu wielki sukces, ale dostrzegamy też szerszy kontekst. Przyjmując cele oparte na podstawach naukowych, opracowaliśmy strategię środowiskową dla całego łańcucha dostaw, od gospodarstwa aż po konsumenta.

Wszystkie nasze działy współpracują ze sobą.

ABP Food Group jest w pełni zintegrowanym agrobiznesem. Naszą główną działalność — przetwórstwo wołowiny — wspierają trzy powiązane ze sobą działy: karmy dla zwierząt domowych, odnawialnych źródeł energii i białek. Ten wyjątkowy układ oparty na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym minimalizuje marnotrawstwo produktów ubocznych z przetwórstwa wołowiny, wykorzystując je w innych częściach działalności i zapewniając, że nasze produkty powstają w sposób zrównoważony.

Przedstawiciel ABP w Polsce i rolnik

Odgrywamy swoją rolę. I wymagamy tego od innych.

Dbamy o to, by nasza strategia zrównoważonego rozwoju rozciągała się na cały łańcuch dostaw, od gospodarstwa, przez klienta, szefa kuchni, aż po konsumenta. Zyskaliśmy w tym zakresie globalne uznane, ale nigdy nie spoczniemy na laurach.

  • ABP była pierwszą firmą na świecie, która uzyskała poczwórny certyfikat Carbon Trust.
  • Prowadzimy pionierskie badania, w ramach których wspieramy polskich rolników w produkcji lepszej jakości wołowiny w bardziej zrównoważony sposób.
  • Nasze cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych zostały niezależnie zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative, która wskazuje najlepsze praktyki w oparciu o najnowsze wyniki badań o klimacie.
  • Jako grupa spółek aktywnie angażujemy się w realizowanie praktycznych zmian dziś, by zapewnić lepsze jutro.
ABP Poland — bydło