Zmniejszamy nasze emisje w całym łańcuchu dostaw.

W tym celu podejmujemy działania już teraz.

Samozadowolenie nie wchodzi w grę. „Zmieniamy się dzisiaj” — tym hasłem odpowiadamy na globalne wyzwanie klimatyczne, zobowiązując się do wprowadzania innowacji w hodowli dla dobra zwierząt, ludzi, rolnictwa i naszej wspólnej planety.

Polskie bydło ABP

Ambitne cele to jedyna droga naprzód.

Zawsze mierzymy wysoko. Dlatego wiele lat temu przyjęliśmy oparte na podstawach naukowych cele skupione na redukcji emisji w myśl porozumienia klimatycznego z Paryża. Są one niezależnie ustalane i weryfikowane, a zatem bardzo ambitne, ale wiemy, że jest to droga do dekarbonizacji naszej działalności.

Szeroka wizja. Precyzyjne wykonanie.

W całym naszym łańcuchu dostaw emisje są podzielone na zakresy 1, 2 i 3. Zakres 1 to emisje wytwarzane bezpośrednio przez ABP. Poczyniliśmy tu już spore postępy, ale zobowiązaliśmy się do dalszej redukcji emisji o 27% do 2030 roku.

Zakres 2 obejmuje emisje wytwarzane przez ABP pośrednio ze źródeł energetycznych i tego, jak z nich korzystamy. Podobnie jak w Zakresie 1, także i w tym przypadku zobowiązaliśmy się do zmniejszenia emisji o 27% do 2030 roku.

Zakres 3, obejmujący nasz łańcuch dostaw i opakowania, to obszar, któremu poświęcamy szczególną uwagę. Do 2030 roku chcemy ograniczyć w nim emisje o 17%. Ponieważ zdecydowana większość emisji w naszym łańcuchu dostaw ma miejsce na poziomie gospodarstw rolnych, podjęliśmy pionierskie badania, by temu zaradzić.

Od zasobów i ziemi, po ludzi i wizję, zrównoważony rozwój obejmuje całą naszą działalność. Koncentrujemy się na działaniach w kluczowych obszarach, w których możemy wywierać bezpośredni wpływ. Oto niektóre z wielu rzeczy, nad którymi pracujemy:
  • Weryfikowanie naszych celów w oparciu o wyniki badań naukowych, abyśmy mieli pewność, że podążamy ścieżką zrównoważonego rozwoju
  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z naszej działalności, ze szczególnym naciskiem na Zakres 3
  • Udział w pracach Europejskiego Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Wołowiny
  • Wspieranie naszych rolników w praktykach rolnictwa regeneracyjnego
  • Wspieranie różnorodności biologicznej i innych rozwiązań opartych na zasobach przyrody
  • Stosowanie metod ekologicznych w celu wzmocnienia rolnictwa konwencjonalnego i ograniczenia stosowania nawozów i pestycydów
  • Minimalizacja odpadów wytwarzanych przez naszą firmę dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym — recykling jest kluczowy
  • Opracowywanie opakowań kartonowych w celu zmniejszenia ilości odpadów plastikowych
  • Wdrażanie technologii ograniczających zużycie zasobów
  • Przewodzenie ważnym projektom badawczo-rozwojowym w celu poprawy zrównoważonego rozwoju w całej naszej firmie
ABP Polski rolnik z bydłem

Inspirujemy innych do przyłączenia się do nas.

Kluczowym zobowiązaniem ABP jest wspieranie zrównoważonych społeczności wiejskich wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. W tym celu pomagamy zabezpieczyć przyszłość rolników, wdrażając innowacje i oferując fachowe doradztwo, jednocześnie tworząc dla nich miejsca pracy w rodzinnych miastach i wsiach. Oznacza to więcej możliwości dla kobiet, większe wsparcie dla inicjatyw społecznych oraz większe poczucie odpowiedzialności społeczności za ekologiczną przyszłość.