Polityka prywatności

Ewentualne pytania dotyczące przetwarzania informacji w niniejszej witrynie internetowej należy kierować na adres info@abpfoodgroup.com. Niniejsze oświadczenie dotyczy praktyk ABP w zakresie prywatności w odniesieniu do korzystania z niniejszej witryny internetowej, która może zawierać łącza do innych witryn, w tym witryn prowadzonych przez inne spółki ABP Food Group, które nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. ABP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych witryn internetowych ani obowiązujące w nich zasady ochrony prywatności. Wszelkie linki zewnętrzne do innych witryn internetowych są wyraźnie oznaczone jako linki zewnętrzne. Niektóre terminy techniczne użyte w niniejszym oświadczeniu zostały objaśnione na końcu tej strony.

Prywatność i dane osobowe

ABP szanuje prawo użytkownika do prywatności i gromadzi w tej witrynie internetowej wyłącznie dane osobowe, które użytkownik poda dobrowolnie (na przykład wysyłając wiadomość e-mail do ABP lub korzystając z należących do niej formularzy online). Wszystkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje ABP, będą przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i brytyjską ustawą o ochronie danych z 2018 r. Wszelkie informacje przekazane w ten sposób nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane przez ABP wyłącznie do celów, do których zostały podane. Wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o śledzeniu

Zgodnie ze standardową praktyką branżową ABP rejestruje każdą wizytę w niniejszej witrynie internetowej. Informacje o odwiedzinach są wykorzystywane do usprawniania usługi oraz dostarczania informacji statystycznych na temat korzystania z niniejszej witryny internetowej.

ABP rejestruje informacje techniczne dotyczące odwiedzin w niniejszej witrynie internetowej. Chociaż w świetle RODO adres IP jest obecnie klasyfikowany jako dane osobowe, ABP nie podejmuje prób powiązania żadnych z wymienionych poniżej szczegółów technicznych z osobą fizyczną.

Rejestrowane są następujące informacje:

  1. Daty i godziny wizyt na poszczególnych stronach
  2. Strony witryny internetowej odwiedzane podczas takiej wizyty
  3. Adres IP/sieciowy osoby odwiedzającej
  4. Rodzaj przeglądarki internetowej używanej przez osobę odwiedzającą witrynę internetową
  5. Urządzenie, z którego korzysta osoba odwiedzająca witrynę internetową

ABP może udostępniać te dane techniczne spółkom należącym do ABP Food Group lub przez nią kontrolowanym w celu dostarczania analiz skuteczności reklam i ruchu w witrynie internetowej. Te inne spółki mogą otrzymywać te informacje lub mieć do nich dostęp wyłącznie w celu świadczenia wymienionych usług na rzecz lub w imieniu ABP.

Remarketing Google

Niniejsza witryna internetowa korzysta z technologii remarketingu Google. Pozwala to ABP na wyświetlanie użytkownikowi odpowiednich reklam na postawie odwiedzanych przez niego stron witryny. Reklamy będą wyświetlane za pomocą plików cookie. Te pliki cookie nie rejestrują żadnych danych osobowych ani nie identyfikują użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać żadnych ukierunkowanych reklam, może wyłączyć wykorzystywanie plików cookie do tych celów, przechodząc na stronę Google: https://www.google.com/settings/ads/.

Google posiada własną, niezależną politykę ochrony danych, z którą można zapoznać się na stronie (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Przechowywanie danych

ABP przechowuje dane osobowe w celu świadczenia usług oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń i zobowiązań. O ile nie obowiązują inne ramy czasowe wynikające z określonych wymogów prawnych, regulacyjnych lub umownych, w przypadku gdy ABP przechowuje dane osobowe zgodnie z tymi wymogami, takie dane są przechowywane przez 28 dni, a następnie w bezpieczny sposób usuwane.

Zmiany w Polityce prywatności

ABP regularnie przegląda Politykę prywatności, a jakiekolwiek wprowadzane w niej zmiany będą ogłaszane na tej stronie internetowej. Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 25 maja 2018 r.

Pliki cookie

ABP Food Group wykorzystuje w tej witrynie internetowej pliki cookie, ale nie są one używane do rejestrowania danych osobowych. ABP korzysta z funkcji Google Analytics Demographics and Interest Reporting, która zbiera ogólne dane demograficzne (takie jak wiek, płeć i zainteresowania) na temat osób odwiedzających, ale nie gromadzi żadnych danych osobowych. Osoby odwiedzające, którzy wyłączą obsługę plików cookie w swoich przeglądarkach internetowych, będą mogli korzystać z niniejszej witryny internetowej z minimalnie ograniczonym dostępem do niektórych funkcji. Jeśli użytkownik nie zgadza się, aby ABP Food Group używała plików cookie podczas korzystania przez niego z niniejszej witryny internetowej, powinien skonfigurować odpowiednie ustawienia prywatności w wybranej przeglądarce internetowej. Dostęp do informacji na temat prywatności i ustawień kontroli akceptacji plików cookie w przeglądarkach internetowych (i Google Analytics) można uzyskać, klikając poniższe linki:

Użytkownik ma także prawo nie zezwolić na korzystanie z plików cookie przez innych dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative: https://optout.networkadvertising.org/

SŁOWNICZEK POJĘĆ TECHNICZNYCH

Przeglądarka internetowa

Oprogramowanie, którego użytkownik używa do czytania stron internetowych. Do przykładów przeglądarek internetowych należą: Internet Explorer/Edge, Google Chrome, Safari, FireFox i Opera.

Adres URL

URL to skrót od Uniform Resource Locator — jest to metoda określania dokładnej lokalizacji strony lub innej informacji w Internecie.

Adres sieciowy

Numer (na przykład 192.168.00.00) identyfikujący urządzenie podłączone do Internetu. Każde urządzenie podłączone do Internetu ma adres sieciowy, ale adres może nie być taki sam za każdym razem, gdy nawiązywane jest połączenie, gdyż zależy to od sposobu uzyskiwania dostępu do Internetu.

Pliki cookie

Proste pliki tekstowe instalowane w urządzeniu użytkownika przez witrynę internetową w obszarze kontrolowanym przez przeglądarkę internetową. Pliki cookie pełnią funkcję pamięci dla witryny internetowej i mogą być wykorzystywane do wielu różnych celów. Zobacz politykę dotyczącą plików cookie.